Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek T. Vanneste

Markekerkstraat 28

8510 Marke

Hoofdapotheker: Tom Vanneste

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0860 456 811

Machtigingsnummer APB: 342701

Telefoonnummer: 056 22 29 40

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.